Vilkår & Salgsbetingelser for Explorify Tours Nordic Inc. (CA Corporation No. C3712304 , EIN 47-1932028)

 


Disse vilkår og salgsbetingelser (heretter «Vilkår & Betingelser») regulerer alle kjøp og salg av turer, reiser, tjenester og produkter mellom Explorify Tours Nordic Inc, 46 N Orange Blossom Trail, Orlando, FL 32805, USA, et California-selskap (CA Corporation No. C3712304, EIN 47-1932028), heretter kalt “Explorify Tours Nordic” “Vi” eller “Oss”, og Kunden, heretter kalt “Du” eller “Deg”. Disse vilkårene, sammen med din bestilling, bekreftet av en skriftlig bestillingsbekreftelse og/eller spesifisert faktura og betalingsplan, utgjør hele kontrakten mellom Deg og Explorify Tours Nordic. Ved å gjennomføre en bestilling hos Explorify Tours Nordic via våre hjemmesider www.explorifytours.com/no/se/dk/fi  (også kalt “Web shop” eller «nettbutikk»), godtar Du å være bundet av disse «Vilkår og Betingelser», i tillegg til «Vilkår og Betingelser» for Explorify Tours Nordic AS, Explorify AS/AB/INC, Explorify Rentals LLC, Explorify Inc/llc, Explorify Tours llc og alle selskapets partnere som vil bli brukt til å levere tjenestene og produktene som er inkludert i Din bestilling. Disse vilkårene påvirker dine juridiske rettigheter og forpliktelser. Hvis du ikke godtar å være bundet av vilkårene og betingelsene, vennligst ikke gjennomfør en bestilling med Explorify Tours Nordic på våre hjemmesider; www.explorifytours.com/no/se/dk/fi

Våre “guidede turer”, “kjør-selv turer”, “custom turer” og “utleie” har alle spesifikke vilkår som er dekket under separate seksjoner i vilkår og betingelser. Ingen agent, ansatt eller representant for Explorify Tours Nordic er autorisert til å frafalle våre vilkår og betingelser, eller krav som er fastsatt i de lover og forskrifter Explorify Tours Nordic opererer under.

Disse vilkår og betingelser og annen informasjon på www.explorify Tours Nordic.no/se/dk/fi og/eller www.explorifytours.com/no/se/dk/fi er kun tilgjengelig på norsk og engelsk. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre disse vilkår og betingelser fra tid til annen uten varsel. Det er Ditt ansvar å lese igjennom den nyeste versjonen av våre vilkår og betingelser på vår hjemmeside www.explorifytours.com/no/se/dk/fi før du gjennomfører Din bestilling. Alle endringer i vilkårene og betingelsene vil være effektive fra det tidspunktet de publiseres på vår nettside, og gjelder for enhver ordre som gjennomføres fra publiseringdatoen og fremover. Vi lagrer informasjon om hvilken versjon av vilkårene og betingelsene som gjaldt når Du gjennomførte din bestilling. Selv om vi forsøker å sikre at all informasjon på vår nettsider er oppdatert og nøyaktig, frasierer Explorify Tours Nordic seg ethvert ansvar for tap, direkte eller indirekte, som skyldes bruk av eller tillit til slik informasjon.

For alle turer og tjenester levert av Explorify Tours Nordic tar Vi forbehold om endringer i reisedatoer og tider. Kunder vil bli varslet om alle endringer i turdatoer og tider via e-postadressen som er oppgitt på bestillingen, eller telefonnummeret som er registrert på denne. Derfor er det Ditt ansvar å sikre at du gir oss Din nyeste e-postadresse og telefonnummer. Det er også ditt ansvar å «hvitevaske» vår e-postadresse info@explorifytours.com i ditt spamfilter, da denne vil bli brukt til å sende deg all informasjon tilknyttet din bestilling. Siden avreisedatoene og flytidene kan endres, bør Du sjekke tidene for utreise/hjemreise mellom 24 og 72 timer før avgang.

Generelle vilkår
For å gjennomføre et kjøp på  www.explorifytours.com/no/se/dk/fi må Du ha fylt 21 år, ha minimum 1 års kjøreerfaring på tung mc eller bil, samt avhengig av gjeldende regelverk, et gyldig førerkort for kjøretøyet som bestilles. Du må også ha et kredittkort fra et større kortselskap (Visa, Mastercard, Diners, American Express, e.l.). Ingen debet- og/eller forhåndsbetalte kort godtas.

Ved å gjennomføre en bestilling på  www.explorifytours.com/no/se/dk/fi godtar Du Våre vilkår og betingelser som beskrevet i vår nettbutikk og ethvert annet dokument du signerer. Du erkjenner at du hadde en mulighet til å lese hele avtalen før du signerte. Du autoriserer oss til å gjennomføre en separat kreditt-/debetkort belastning i ditt navn for alle kostnader, inkludert bompenger og trafikkovertredelser; og Du autoriserer oss til å frigjøre Din fakturerings-/leieinformasjonen til tredjeparter for fakturerings-/behandlingsformål. Alle kostnader er gjenstand for endelig revisjon. Du erklærer at du har et gyldig førerkort som autoriserer deg til å betjene kjøretøyet du leier for hele leieperioden. Explorify Tours Nordic er ikke ansvarlig for tap som følge av nektelse av å godkjenne/godta Ditt førerkortet. Du lover og erklærer at du har tilstrekkelig dekning av reise- og medisinsk forsikringsdekning for hele leieperioden.

Forbrukerkjøp er regulert av forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven, kredittloven og pakkereiseloven.

Når disse vilkårene og betingelsene krever skriftlig godkjenning, er dette kravet oppfylt når slik godkjenning sendes via e-post eller andre digitale medier.

 

 1. Parter

Selger: Explorify Tours NordicInc, 46 N Orange Blossom Trail, Orlando, FL 32805, (CA corp C3712304, EIN 47-1932028)

Email: info@explorifytours.com

 

Kunde er: Personen som er identifisert som kunde på bestillingen, er ansvarlig for å gi korrekte personalia, gyldige e-postadresser og telefonnumre, samt hvitevaske Vår e-postadresse.

 1. Gjennomføring av bookninger/kjøp på nettbutikk www.explorifytours.com/no/se/dk/fi Bestillinger kan gjennomføres på;

 

For at Du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi bygd opp kjøpsprosessen på   www.explorifytours.com/no/se/dk/fi av følgende punkter:

 • Velg din pakketur, kjør-selv tur, leiebil/mc, road trip, spesialtilpasset reise, tjeneste eller produkter
 • Velg antall tur deltakere
 • Velg antall rom og romtype
 • Velg kjøretøy/attraksjoner/tillegg
 • Gå til kassen (Check-out)
 • Velg betalingsmåteMottak av Bestillings- og Betalingsbekreftelse (vil sendes deg)

De fleste av våre reiser er billettløse. Ved bestilling av en tur/reise, leiekjøretøy, produkt eller tjeneste må Du oppgi Din e-post adresse og Ditt (mobil) telefonnummer. Det er viktig at Din kontaktinformasjon er korrekt og oppdatert, da det er vår eneste måte å komme i kontakt med Deg på, for å gi Deg beskjed om viktige endringer vedrørende Din ordre.

3.1 Ansvar, Bestillings- og Avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i Vår nettbutikk på Vår server/datamaskin (og Din bestilling ikke avviker fra vilkårene som er tilbydt) og Vi utsteder/sender Deg en skriftlig bekreftelse på Din bestilling. Les nøye gjennom bestillingsbekreftelsen når Du mottar den, for å forsikre Deg om at bekreftelsen er i overensstemmelse med Din bestilling. Vennligst oppbevar bestillingsbekreftelsen i Din.

Hvis Din bestillingsbekreftelse inneholder produkter og/eller tjenester som ikke samsvarer med Din bestilling eller vilkårene i Vår nettbutikk, skal Du vurdere vår bekreftelse som et nytt tilbud som Du kan akseptere eller avslå. Hvis Du ønsker å akseptere dette tilbudet, vennligst bekreft dette via e-mail til Oss. Hvis Du ønsker å takke nei til det nye tilbudet og/eller vilkårene, vennligst også bekreft dette via e-mail til Oss. Under slike omstendigheter vil Vi gjøre vårt ytterste for å imøtekomme vilkårene i Din opprinnelige bestilling, som igjen må bekreftes av Deg via e-mail.

Husk at Ditt brukernavn hos oss er e-postadressen Du oppga ved bestilling.

NB: Det er Ditt ansvar å sørge for at navnet som er registrert på Din bestilling er helt likt som det er skrevet/ spesifisert i Ditt pass,  inkludert alle navn og bokstaver i korrekt rekkefølge. Normalt kjøper Vi inn flybilletter 7-9 måneder før avreisedato, basert på den informasjon Du har gitt oss i Din bestilling. Du vil være ansvarlig for å dekke evt. tilleggskostnader som følger av vi må gjøre endringer på Din flybillett og/eller kjøp av ny billett om dette er nødvendig på grunn av at Du ikke har gitt oss Dine korrekte personalia eksakt slik det står skrevet i Ditt pass.

Explorify Tours Nordic forbeholder seg retten til, uten forvarsel, å begrense bestillingsmengden på en vare/tjeneste og/eller nekte service til enhver kunde. Bekreftelse av informasjon kan være nødvendig før du aksepterer en bestilling. Ved å legge inn en kredittkortordre, gir du Explorify Tours Nordic tillatelse til å kontakte banken din for å bekrefte navn og adresse.

 

3.2  DINE REPRESENTASJONER

Ved å gjennomføre en bestilling på  www.explorifytours.com/no/se/dk/fi godtar du Våre vilkår og betingelser, samt erklærer/representerer at (i) du er minst 21 år og har god medisinsk medisin helse; (ii) Du forstår at unike risikoer er involvert i/med motorsykkelturer; (iii) Du har dyktighet, kunnskap, selvtillit og erfaring på motorsykler, både mht. størrelse, vekt og type modell, for å betjene leie-motorsykkelen/kjøretøyet på en sikker måte; (IV) Du vil ikke betjene motorsykkelen uten å ha en D.O.T. sertifisert hjelm; (v) Du har et gyldig førerkort (inkludert et internasjonalt førerkort hvis relevant) som gir deg tillatelse til å betjene kjøretøyet du leier for hele leieperioden, (VI) Du forplikter/representerer at førerkortet/lisensen kvalifiserer deg til å kjøre motorsykkel i staten eller landet hvor du har permanent opphold med samme rangering som motorsykkelen; (VII) Du er ikke under påvirkning av en alkohol og/eller andre rusmidler eller noe reseptbelagt eller reseptfritt legemiddel som kan svekke Din evne til å betjene motorsykkelen. (VIII) Du har et gyldig kredittkort med den nødvendige dekningen for din forsikring og/eller LDW-depositum eller lignende ($100-$2.500) (Ingen debet- eller forhåndsbetalte kort godtas). (VIIII) Du erklærer at Explorify Tours Nordic ikke skal være ansvarlig for tap som følge av utleiebyråets (kjøretøyseier) nektelse av å godkjenne/godta Ditt førerkortet og/eller kredittkortet/betalingsmåte. (X) Du pakter og erklærer at du har tilstrekkelige nivåer på Din reise og medisinsk forsikring for hele leieperioden. (XI) Du pakter og erklærer at du er ansvarlig for å skaffe alle nødvendige reisedokumenter, inkludert visa (f.eks. Esta for USA) og pass som gjelder for reiser i alle land du vil kontakte og/eller bli i under din reise og/eller relaterte reiser.

 

3.3  Guidede pakketurer inkluderer:

De mest bekymringsløse opplevelsesturene vi tilbyr. Vi gjør alt av forberedelser og planlegging, gjennomfører all logistikk, fremskaffer utstyr, guider og servicepersonell. Bare pakk reiseveska Din og forbered deg på spektakulære opplevelser, uforglemmelige minner og nye venner for livet:

 • Leie av bil eller motorsykkel; standard modell (inkludert ubegrenset kjørelengde, alle skatter og avgifter, og enveisavgift – om ikke annet er spesifisert).
 • Førstevalg av bil eller mc. Vennligst spesifiser hvilke to kjøretøy du ønsker å kjøre på
 • SLI (tredjeparts) påkrevd lovlig forsikring (minimum State Law dekning)
 • Loss Damage Waiver (LDW, se pkt 3.16)
 • Hjelmleie (åpen halvhjelm) (vi anbefaler å ta med egen hjelm)
 • Overnatting på delt dobbeltrom (2 personer / 2 senger) på +2/3-stjerners motel/hotel iht. turprogrammet
 • Henting og transport mellom motell og mc utleielokasjon
 • Fri inngang til nasjonalparker
 • Profesjonell fler-språklig og sertifisert turleder
 • Følgebil med extra/lokal guide, baggasje, henger, reservesykkel, førstehjelp, verktøy, utstyr, og bagasje dør-til-dør service (avhengig av antall turdeltakere)
 • Bensin og olje for guidet kjøring (gjelder kun mc)
 • Turbok (pdf) med detaljert rutebeskrivelse, attraksjoner og daglige programmer
 • T-skjorte, buff og bilder fra turen

* For turer med leie av Trike og bil gjelder egne priser og betingelser

 

Ikke inkludert:

 • Oppgradering av bil og/eller mc, samt forsikring (priser varierer avhenging av valg av kjøretøy)
 • Flyreise t/r
 • Sikkerhetsdepositum/Autorisasjon for leie av mc eller bil ($100-$2.500 avhengig av valg av kjøretøy)
 • Valgfrie turspesifikke attraksjoner (f.eks. Helikoptertur og Imax i Grand Canyon) og inngang til klubber/barer
 • Transport til/fra flyplass/hotell
 • Frokost, Mat og drikke
 • Reise- og avbestillingsforsikring
 • Visa, Pass, reisedokumenter
 • Tips & personlige utgifter
 • Alle andre varer/produkter/tjenester som ikke er spesifisert i “Inkludert”

 

3.4 Kjør-selv turer inkluderer:

 • Beste alternativ hvis du vil ha en planlagt og organisert tur, men ønsker å kjøre turen alene eller i en liten gruppe:
 • Leie av bil eller motorsykkel; standard modell (inkludert ubegrenset kjørelengde, alle skatter og avgifter, og enveisavgift – om ikke annet er spesifisert).
 • Førstevalg av bil eller mc. Vennligst spesifiser hvilke to kjøretøy du ønsker å kjøre på.
 • SLI (tredjeparts) påkrevd lovlig forsikring (minimum State Law dekning)
 • Hjelmleie (åpen halvhjelm) (vi anbefaler å ta med egen hjelm)
 • Overnatting på delt dobbeltrom (2 personer / 2 senger) på +2/3-stjerners motel/hotel iht. turprogrammet
 • Henting og transport mellom motell og mc utleielokasjon (innenfor 5 km radius)
 • Turbok (pdf) med detaljert rutebeskrivelse, attraksjoner og daglige programmer
 • Leiebiler, hoteller og flyreiser før eller etter turen kan bestilles (tilleggsgebyrer kan påløpe)

* For turer med leie av Trike og bil gjelder egne priser og betingelser

 

Ikke inkludert:

 • Flyreise t/r på turistklasse fra hovedflyplass i landet Du bor i (f.eks. Oslo, Stockholm, Copenhagen, Helsinki, etc.)
 • Loss Damage Waiver (LDW), se avsnitt 3.16, og/eller kjøretøy (bil / mc) forsikring/SLI og LDW oppgraderinger
 • Sikkerhetsdepositum/Autorisasjon for leie av mc eller bil ($100-$2.500 avhengig av valg av kjøretøy)
 • Valgfrie turspesifikke attraksjoner (f.eks. Helikoptertur og Imax i Grand Canyon) og inngang til klubber/barer
 • Transport til/fra flyplass/hotell
 • Profesjonell og sertifisert turleder foran kortesje
 • Følgebil med extra/lokal guide, baggasje, henger, reservesykkel, førstehjelp, verktøy og utstyr
 • Bensin og olje
 • Fri inngang til nasjonalparker og klubber/barer etc.
 • T-skjorte og bilder fra turen
 • Frokost, Mat og drikke
 • Reise- og Avbestillingsforsikring
 • Visa, Pass, reisedokumenter
 • Tips & personlige utgifter
 • Alle andre varer/produkter/tjenester som ikke er spesifisert i “Inkludert”

 

3.5 Leie av kjøretøy/bil/mc (rentals) inkluderer (se www.explorify.com):

 • Leie av bil eller motorsykkel; 24 timer, standard modell (inkludert ubegrenset kjørelengde, alle skatter og avgifter). Priser varierer avhengig av valg av modell og sesong
 • SLI (tredjeparts) påkrevd lovl ig forsikring (minimum State Law dekning)
 • Hjelmleie (åpen halvhjelm) (vi anbefaler å ta med egen hjelm)
 • Oppbevaring av bagasjen din, flybilletter og andre verdisaker; på din egen risiko

 

Ikke inkludert:

 • Enveisavgifter, Mva og andre offentlige skatter og avgifter
 • Førstevalg av bil eller mc.
 • Loss Damage Waiver (LDW), se avsnitt 3.16, og/eller kjøretøy (bil / mc) forsikring/SLI og LDW oppgraderinger
 • Depositum for leie av mc eller bil ($100-$2.500 avhengig av valg av kjøretøy)
 • Henting og transport mellom motell og mc utleielokasjon
 • Bensin og olje, veihjelp
 • Reise- og Avbestillingsforsikring
 • Tips & personlige utgifter
 • Alle andre varer/produkter/tjenester som ikke er spesifisert i “Inkludert”
 • Leiebiler, hoteller og flyreiser før eller etter turen kan bestilles (tilleggsgebyrer kan påløpe)

 

3.6  Betaling
Betaling av Ditt kjøpt kan gjøres ved bruk av kredittkort eller ved bankoverføring (Merk: ingen debetkort og/eller forhåndsbetalte kort godtas). Når Din bestilling er bekreftet ved å klikke “Bekreft bestilling/reservasjonen” i kassen, gir du OSS tillatelse til å belaste kortet/kortene dine i henhold til den angitte betalingsplanen nedenfor. Du autoriserer OSS også til å gjennomføre eventuelle belastninger på kortet/kortene Dine som av en eller annen grunn er avvist. Når bestillingen Din er bekreftet, vil kortkontoen Din belastes som angitt nedenfor, eller hvis Du betaler via bankoverføring, forfaller betaling etter planen nedenfor. Unnlatelse av å overholde den angitte betalingsplanen, eller hvis kredittkortselskapet avviser de aktuelle belastningene, forbeholder Vi oss retten til å kansellere Din bestilling.

 • Depositum på kr 2.500,- per reisende skal betales ved bekreftelse av Din bestilling på vårt nettsted (ref. pkt 2). Betaler du med faktura og/eller bankoverføring skal depositum betales innen to dager etter du mottar bekreftelsen.
 • Første Delbetaling på $910 (“Delbet 1”) skal betales senest 9 måneder før avreise.
 • Andre Delbetaling er 50% av gjenværende totalkjøpspris (“Delbet 2”) skal betales senest 100 dager før avreise.
 • Tredje Delbetaling = restbeløpet (50%) av utestående kjøpesum (Delbet 3) skal betales senest 45 dager før avreise
 • Om du bestiller tilleggstjenester og/eller produkter etter at du har betalt Delbetaling 2 vil du få en egen tilleggsfaktura eller betaling for dette.

 

Betaling via bankoverføring

Alle avgifter ifm. Bankoverføring dekkes av kunde.

 • Company Name:          Explorify Tours Nordic Tours Inc.
 • Bank:                            Wells Fargo Bank, N.A
 • Bank Address:              420 Montgomery, San Francisco, CA 94104, USA

 

Domestic Routing Number:  121000248 Account Number:   6851377942
International SWIFT/ BIC code: WFBIUS6S  

 

Vennligst send Oss betalingsbekreftelse via e-post til info@explorifytours.com etter overføringen.

NB: Vær oppmerksom på at vi ikke sender deg kvitteringer eller betalingsbekreftelse for bankoverføringer, men vil vil oppdatere din bestilling/konto. Du blir varslet om vi mangler betalinger iht. Din spesifiserte betalingsplan.

Kredittkort
Vi godtar alle større kredittkort (VISA, MasterCard, American Express).
Internasjonale kredittkortbetalinger er tillegges en 3,95% finansavgift, som vil bli lagt til det totale bestillings-/ belastningsbeløpet. Amerikanske kredittkortbetalinger er tillegges en 2,5% finansavgift.

En transaksjonsavgift vil bli lagt til din betaling:

 • Bankoverføring kr 300,-
 • Kredittkortavgift 3% av den totale kjøpesummen

Kun for kun guidede turer med kjøp av flybillett: Vær oppmerksom på at vi normalt kjøper flybilletter 7-9 mnd før reisen starter, og at vi ikke vil kjøpe Din flybillett uten at denne betalingen er mottatt. Unnlatelse av å overholde den spesifiserte betalingsplanen kan føre til at du må ta ansvar for høyere flybillettutgifter enn normalt.

3.7 Avbestilling og uteblivelse
Påmeldingsgebyr/Depositum på kr 2.500,- refunderes ikke. Depositum dekker administrasjons-kostnader, gebyrer og kostnader forbundet med oppfyllelse av din bestilling (fly, kjøretøy,hotell, severdigheter, etc.). I tilfeller ved sykdom og du har legeerklæring vil dette dekkes av din avbestillings- eller reiseforsikring (fratrukket egenandel).

Delbetaling 1 på USD 910 – per reisende vil bli tilbakebetalt (hvis allerede betalt) i tilfelle du avbestiller turen senest 9 måneder før avreisedato, og plikten til å betale Andre og Tredje avbetaling fravikes.

For turer, reiser og utleie som avbestilles av Deg senest 100 dager før avreisedato, vil Delbetaling 3 bli refundert (hvis allerede betalt) og plikten til å betale Delbetaling 3 frafalles.

For turer, reiser og utleie som avbestilles av Deg mellom 99 og 46 dager før avreisedato, vil kun Delbetaling 3 bli refundert (hvis allerede betalt), eller Vi frafaller forpliktelsen for betaling av denne. Delbetaling 1 og 2 refunderes i slike tilfeller ikke.

For turer, reiser og utleie som avbestilles av Deg 45 dager eller senere før avreisedato, er du forpliktet til å betale hele totalbeløpet i henhold til Din bestillingsbekreftelse.

NB: Hvis hele bestillingsbeløpet ikke er betalt 45 dager før avreise, anses reisen som ikke betalt, og bestillingen Din blir kansellert og fjernet fra vårt system. Eventuelt beløp som allerede er betalt, refunderes ikke, og vi forbeholder oss retten til å belaste et avbestillingsgebyr

Refusjoner, hvis aktuelt, vil bli utstedt i en form for butikkreditt som kan innløses innen 1 år fra datoen den ble utstedt. Vi anbefaler på det sterkeste at du skaffer deg en reise- og avbestillingsforsikring, som kan dekke tapet ditt i tilfelle uventede avbestillinger.

3.8 Butikkkreditt

Butikkkreditter er personlige og kan bare brukes for reservasjoner booket av og for den aktuelle personen. Butikk- kreditter kan bare brukes én gang per betaling og utløper 1 år etter utstedelsesdatoen. Butikkkreditter kan bare brukes på steder i samme land som den opprinnelige bestillingen

3.9 Kjøpers ansvar
Ved bestilling av en av Våre turer, reiser og/eller utleiekjøretøy, bekrefter Du at Du forstår at operasjon/kjøring av et motorisert kjøretøy (motorsykkel eller bil) innebærer risiko, samt at alle deltar og/eller kjører på egen risiko, og at arrangørene og deres partnere ikke kan saksøkes eller på annen måte holdes ansvarlig for ulykke, tap eller skade under den tilknyttede reise eller tur. Du aksepterer og forplikter deg uttrykkelig til Explorify Tours Nordic “Participant Statement and Release Form” (section 14) og “Waiver of Risk” (sect. 15) og “AKNOWLEDGMENTS AND ASSUMPTION OF RISK” (section 16). Explorify Tours Nordic godtar ikke turdeltakere eller reisende som ikke fullt ut forplikter seg til utleieselskapets (kjøretøy) “Leieavtale” og/eller Explorify Tours Nordic “Participant Statement and Release Form” and “Waiver of Risk” and “AKNOWLEDGMENTS AND ASSUMPTION OF RISK”

3.10 Leie av kjøretøy og Depositum 

Det vil bli spesifisert på Din bestillingsbekreftelse om leiekjøretøy er inkludert i turen/reisen. Explorify Tours Nordic utleiepartnere vil gjøre tilgjengelig den kjøretøysklassen du har bestilt, men modellen kan variere. Explorify Tours Nordic forbeholder seg retten til å skaffe et erstatningskjøretøy for det som er bekreftet i Din bestilling. Dette kan være nødvendig på grunn av uventede og/eller uforutsigbare hendelser. I slike tilfeller vil Explorify Tours Nordic Tours gi Deg en tilsvarende eller bedre modell enn den som er bestilt i Din bestilling.

Når Du henter ditt kjøretøy, må et depositum «reserveres» på Ditt kredittkort før du får utlevert kjøretøyet Du har bestilt. Depositumbeløpet vil variere avhengig av dekningen du velger, men vil normalt være i størrelsesorden $100-$2.500. Depositumet vil bli refundert og/eller frigjort i sin helhet, forutsatt at du returnerer kjøretøyet ubeskadiget. Merk: Utleiefirmaet godtar ikke debet- eller forhåndsbetalte kort

Enveisavgifter for leiebiler: Hvis du leier en bil som vil bli returnert på en annen lokasjon/sted enn Du hentet bilen, vil en engangsavgift tilkomme (belastet beløp varierer avhengig av sted og avstand). På grunn av leiebilselskapenes vilkår, vil vi dessverre ikke kunne forhåndsbetale denne avgiften (som er inkludert i leieprisen fra oss). Når du leier en bil, må du derfor sørge for at Du tar med Deg et kredittkort som holder minst $ 1.000,-, for å dekke betaling av enveisavgiften, som må betales ved henting av kjøretøyet. Straks du gir oss kopi av kvitteringen, vil vi refundere beløpet til Din bankkonto

3.11 Endringer i turprogrammer og avbestillinger

Turene blir organisert på sesongbasert basis og der sesongavvik og/eller værforhold og/eller myndigheters forskrifter og/eller reisebegrensninger krever endringer i turdatoer, ruter og overnattingssteder, vil reiseruten justeres tilsvarende med alternative hoteller, restauranter og veier blir valgt.

Vi kjører normalt med 10-20 sykler i en turgruppe. Med 12 sykler eller mer vil vi kjøre med to turledere: en på en motorsykkel i front og extra guide i et følgebil. Inntil 45 dager før Din avreisedato, løper Du risikoen for at de reisedatoer du har bestilt vil bli kansellert eller flyttet inntil 2-4 uker fremover eller bakover, avhengig av tilgjengeligheten av flybilletter, kjøretøy og/eller hoteller. Videre forbeholder Explorify Tours Nordic seg retten til å kansellere, omplanere eller slå sammen din tur med en annen planlagt tur i tilfelle det ikke er nok deltakere på din tur for å gjøre den økonomisk forsvarlig. I slike tilfeller kan vi også, etter eget skjønn, bestemme oss for å kjøre turen med bare én guide i et varebil. Hvis turdatoene din endres, og hvis du ikke kan delta, vil bestillingen din bli sett på som kansellert. I så fall vil du få refundert eventuelle avdrag og innskudd.

Endelige datoer for alle turer vil normalt være tilgjengelig innen utgangen av mars/april i samme år som for din reise. Når vi får endelig informasjon om reisedatoer, tidsplaner og flyinfo for turer, vil denne informasjonen bli videresendt til alle deltakere. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at du ikke reserverer og/eller kjøper noen tilknyttede flyreiser før Din flyplan til USA eller andre land er bekreftet. Eventuelle kjøp, reservasjoner eller innkvartering du bestiller før reiseplanen for turen Din er bekreftet, gjøres på egen risiko. Videre er vi ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser, ombestilling og/eller kansellering av flyreiser.

3.12 Kanselleringer

I tilfelle Vi må kansellere turen du har bestilt, vil Du og alle turdeltakere bli varslet av oss, og vil enten bli tilbudt turen som en Kjør-selv tur (kjøretøy og hotellpakke) eller bli tilbudt en alternativ guidet tur og/eller tour datoer. Hvis du ikke aksepterer dette tilbudet, refunderer vi din innbetalingen i sin helhet, som vil utgjøre fullt oppgjør, og Explorify Tours Nordic vil bli fratatt alt ansvar knyttet til Din bestilling. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle ekstra kostnader eller tap som påføres deltakerne på grunn av en turavbestilling. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, kostnaden for forhåndsbetalte flybilletter, hotellreservasjoner eller bilutleie. Det kan oppstå situasjoner som gjør det nødvendig for oss å kansellere, flytte eller utsette en planlagt tur, endre ruteplaner eller bytte om hotell, byer, turledere og andre reisearrangementer. I så tilfelle tar Explorify Tours Nordic ikke ansvar eller ansvar for eventuelle tap, utgifter eller ulemper.

 

3.13 Retningslinjer for flybillett

Vår hovedpolicy er at alle guidede turer, produkter og/eller tjenester selges med flybillett, som imidlertid også kan kjøpes som et tilleggsprodukt (for kjør-selv turer og utleie) for et servicegebyr ($55). Hvis du bestiller flybilletter gjennom Oss, er Vår policy at alle flyreiser går til/fra nasjonal hovedflyplass i landet der Du bor.

Hvis Du er i en gruppe på minst 20 personer som vil ha en egen dedikert tur, vil Du/Dere bli definert som en spesiell gruppe. I slike tilfeller kan vi ordne fly for Din gruppe til/fra de destinasjoner dere ønsker. Hvis dere ønsker dette, må dere utnevne en gruppeleder ansvarlig for å gi oss den nødvendige informasjonen senest 6 måneder før avreise .

NB: Vær oppmerksom på at Vi normalt ikke bestiller større grupper på samme fly, men deler disse inn i 2-4 mindre grupper, som flyr uavhengige ruter (normalt avreise-/retur-tid fra/til på omtrent samme tidspunkter).

 

3.14 Ansvar

Vi er ansvarlige for å fremskaffe tjenestene spesifisert i Ditt turprogram. Selv om Vi nøye velger våre leverandører, kan Vi ikke holdes ansvarlige for eventuelle situasjoner som oppstår mens Du er i deres lokaler. Vi er ansvarlige for samvittighetsfulle reiseforberedelser. Vi er ikke ansvarlige for ulykker og kan ikke holdes ansvarlige på noen måte for noen hendelser i forbindelse med operasjonen eller deltakernes handlinger i forbindelse med turen, noe som kan føre til skade, død eller annen skade på klienten, hans/hennes eiendom, eller hans/hennes familie, arvinger eller tilgodehavende. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller endringer i tidsplanen eller andre eller andre forhold som kan oppstå på turen.

3.15 Bagasje

Bagasje er begrenset til en mellomstor koffert/bag og en reisebag/ryggsekk (carry-on) per person (20-22 kg, 44-48 lbs), avhengig av flyselskapet som betjener turen Du har bestilt. Explorify Tours Nordic tar ikke ansvar for tap, skade eller forsinkelse med hensyn til levering av bagasje til reisende. Forsikring for bagasjen Din anbefales.

 

3.16  Kjøretøyforsikring og deking

Utover de forsikringsordninger som følger iht. leieavtalen for kjøretøyet, er Du er ansvarlig for alle skader eller tap du forårsaker kjøretøyet og andre. Med kjøretøyet følger en forsikringspolise (“Policy”) som dekker motorsykkel/bil-ansvarsdekning for personskade og materielle skader til tredjepart med dekningsgrenser som ikke er høyere enn minimumsbeløpene som er angitt i lovene om finansiell ansvarsforsikring i staten(e) hvis lover er omfattet av skaden. Dekningen under policyen er ugyldig hvis du gir kjøretøyet til en uautorisert sjåfør eller på annen måte vesentlig bryter denne avtalen; eller hvis du ikke samarbeider i en tapsundersøkelse eller inngi en rettidig og nøyaktig hendelsesrapport. Eksempelvis inkluderer avtaler i California følgende ansvarsforsikring:

 •     $ 15.000 for skade / død til én person.
 •     $ 30.000 for skade / død til mer enn en person.
 •     $ 5.000 for skade på eiendom.

Du forstår at forsikringsdekning ikke gjelder når kjøretøyet betjenes av andre enn leietakeren, eller hvis leietakeren betjener kjøretøyet mens han/hun er påvirket av narkotika eller alkohol, og at leietaker vil være personlig ansvarlig for alle krav og skader som følge av slik operasjon.

Du er ikke forsikret for skade på kjøretøy eller tyveri. Vi tilbyr flere alternativer for å oppgradere Din dekning eller Skadefritak (avsnitt 3.15 og 3.16). Vennligst sjekk Din forsikringsdekning nøye med forsikringsleverandøren Din og/eller fra Ditt kredittkortselskap. Fordi motorsykkelutleie anses som en eksotisk leie, gir de fleste kredittkort og forsikringer ikke den samme dekningen som de gjør med vanlig bilutleie.

 

3.17 TILLEGGSFORSIKRING (SLI)

Supplerende ansvarsforsikring (SLI) gir supplerende ansvarsdekning mot tredjepart til grenser som overstiger de statlige nødvendige minimumsgrensene for økonomisk ansvar. Merk: SLI er tillegg og sekundær til all annen tilgjengelig forsikring der loven tillater. NB: SLI dekker ikke skader på andre Explorify-kjøretøy. NB: SLI er bare tilgjengelig på deltagende utleiestasjoner/steder. Vi tilbyr mulighet for å oppgradere Din SLI-dekning til $300.000.

 

3.18 Loss Theft Damage Waiver Coverage (LDW) (Tap/tyveri/Skade)

Alle Loss Theft Damage Waivers (LDW) dekninger i tilfeller av tyveri, skade, tredjeparts- og/eller tilleggsansvars er underlagt de angitte vilkår og betingelser i Din leiekontrakt, og inkluderer ikke dekning for skade, personlig eiendom eller skade som følge av uaktsomhet som ulovlig bruk eller bruk av leiekjøretøyet under påvirkning av narkotika eller alkohol. En politirapport er nødvendig for alle ulykker som medfører materiell- eller personskade. Merk: All skade på en leid motorsykkel, bil, eller kjøretøy uten en politirapport vil bli ansett som leietakers ansvar.

Alle turpakker som inkluderer et leiekjøretøy har LDW inkludert. Nedenfor spesifiseres mulige oppgraderinger:

  NO Coverage purchased Loss/Theft & Damage Waiver

(included)

Zero Loss/Theft & Damage Waiver

(optional upgrade)

Daily Rate   $29/Day $39/Day
Theft (Covers Theft of Motorcycle and motorcycle accessories provided motorcycle was locked with all locks supplied from us. Does NOT include personal belongings left on motorcycle or in saddlebags.) Renter pays

Full Retail Value of Motorcycle

$2.500 deductible Renter pays Up to $5.000 per occurrence. $1.000 deductible Renter pays Up to $1.000 per occurrence.
Damage (covers any and all accidental; non-negligent, damage to motorcycle and motorcycle accessories) Renter pays

Full Retail Value of ALL damages

$2.500 deductible Renter pays Up to $2.500 per occurrence. $0 deductible

Renter pays $0

Personal Property Loss Protection

(In the event of theft or damage to personal property and belongings.)

Not included Not included Not included
Additional Driver

Renters are fully covered when exchanging rental motorcycles within your riding group.

Not included Not included Not included
Flat Tire Coverage Not included Not included Covers tire repair/labor. Towing is covered up to an amount of $100 per occurrence
Security Deposit $5.000,- $2.000,- $100,-

 

NB: Turer på New Zealand inkluderer ikke LDW pga. offentlige lover/regelverk.

 

3.19 Veihjelp

Kjøp av «Roadside Assistance» gir dekning for tauing og veihjelp av en godkjent leverandør hvis kjøretøyet Ditt blir ukjørbart. Dekningen inkluderer sleping av nødsituasjonstjenester (innen 48 km/30 miles av hendelsen), levering av nøddrivstoff (opptil 2 gallon/8 liter) og nødstartstjenester. Hvis du kjøper veihjelp, er du dekket for kostnader fra en godkjent slepe- eller veihjelpstjeneste opp til $250 USD per hendelse.

 

3.20  Reise- og Syke-/Personforsikring

For å delta på våre turer må du Du ha gyldig reise- og/eller syke-/personforsikring. På grunn av risikoen forbundet med å kjøre et motorisert kjøretøy, anbefaler vi at Du kjøper tilstrekkelig reise-, helse- og ulykkesforsikring med utvidet dekning for turen, samt avbestillingsforsikring. Og husk: Alltid ha Ditt forsikringskort med deg.

Alle krav skal rettes til Dine individuelle forsikringsselskaper, ikke til Explorify Tours Nordic.

 

3.21 Identifikasjonspapirer

Din bestilling hos Explorify Tours Nordic er personlig og kan ikke overføres til en annen person. På forespørsel må Du kunne presentere en gyldig bilde-ID. Du er også ansvarlig for å skaffe Deg alle nødvendige reisedokumenter, inkludert visa og pass, samt følge alle lover, forskrifter og andre regelverk som gjelder reise i alle land du vil ha kontakt med og/eller oppholde deg i under reisen og eventuelle relaterte reiser. Explorify Tours Nordic er ikke ansvarlig for konsekvensene for reisende som ikke har fremskaffet nødvendige dokumenter eller visa for å overholde slike regler, lover og forskrifter.

Explorify Tours Nordic Tours forbeholder seg retten til å nekte å ta med seg kunder som på forespørsel ikke kan fremvise en gyldig bilde-ID eller nødvendige reisedokumenter som pass eller visum.

Hvis barn under 18 år skal reise med andre enn sine foreldre/foresatte, må Du være oppmerksom på at enkelte destinasjoner krever foreldres skriftlige samtykke. For ytterligere info, kontakt ambassaden til det aktuelle landet.

 

3.22 Turledere

Turlederne dine er der for å hjelpe Deg mens du er på tur, og vil gjøre sitt beste for å sikre at hver deltaker får mest mulig ut av deres Explorify Tours Nordic turopplevelse. Det er ekstremt viktig for alle deltakere å høre nøye på turledernes sikkerhets- og reisebeskrivelser, for å sikre de beste kjøreforhold for gruppen. Ønsker du å kjøre uavhengig av gruppen for et lengre tidsrom, kan våre turledere kanskje kunne hjelpe deg med å planlegge en passende rute.

 

3.23 Værforhold

Explorify Tours Nordic forsøker å planlegge sine turer på en tid av året når været i turområdet/kjøreruten er godt egnet for motorsykkelkjøring. Mange turer går gjennom områder der værforholdene kan forandre seg veldig raskt. Explorify Tours Nordic kan ikke holdes ansvarlig for ubehagelige eller uegnede værforhold, og ingen refusjon gis på grunn av slike forhold.

 

3.24 Følgebil

For tur som har en følgebil, tilbyr vi plass til bagasjen din (en koffert pluss en mellomstorlepose per person) og mulighet til å kjøpe kalde drikker. Kjøretøyet har også verktøy, førstehjelpsutstyr og en ekstra motorsykkel. Følgebilen vil kunne transportere kunder i en nødsituasjon som alvorlig sykdom eller mekaniske feil. Den er ikke ment å være et transportmiddel for midlertidig motvillige eller trette førere eller passasjerer.

 

3.25 Alkohol og narkotika

Explorify Tours Nordic følger en streng “Ingen alkohol- og/eller narkotika» politikk under de delene av våre turer mens «vi kjører». Videre oppfordrer vi til ansvarlig alkoholinntak når deltakerne ikke kjører. Når Du deltar på en av våre turer, godtar Du at turlederne har rett til å kreve at Du foretar en «Alkotest» (Breathalyzer) og/eller narkotiketest før Du kjører videre. Videre, at hvis Du tester positivt, har turlederne rett til å nekte Deg å kjøre med turgruppen. I slike tilfeller vil Du bli informert om hvor Du senere skal møte turgruppen.

 

3.26 Manglende overholdelse av trafikkregler og Explorify Tours Nordic regler og forskrifter

Alle som deltar på våre turer må godta at turlederen har myndighet til å utelukke deltakere som er en fare for seg selv eller andre. Hvis Du ikke følger trafikkregler og/eller Explorify Tours Nordic regler og forskrifter, har vi rett til å kansellere Din tur og sikre kjøretøyet du har leid, hvorpå Du har ingen rett til å kreve erstatning for dette.

 

3.27 Hjelm (inkludert)

Hjelmer er inkludert i motorsykkelutleie og på turer. Alikevel oppfordres Du til å ta med Din egn hjelm(er) for å sikre komfort og riktig passform. Hjelmer kjøpes på mange steder hvor sykler leies.

 

3.28 Lagring

For tur-/leiekunder vil Explorify Tours Nordic sørge for oppbevaring av bagasje på hentestedet mens du er på tur. Du lagrer din bagasje på egen risiko. Explorify Tours Nordic er ikke ansvarlig for tapte eller stjålne gjenstander.

 

3.29 Drivstoff og olje

Drivstoff- og oljekostnader er inkludert på alle guidede turers kjøredager. Imidlertid forbeholder Explorify Tours Nordic seg retten til å belaste et tilleggsgebyr dersom drivstoffkostnadene vesentlig overstiger gjennomsnittlig pris per liter ved bestillingens bekreftelse.

 

3.30 Ansvar for skader eller tap av kjøretøy; Rapportering til politiet.

Hvis du er involvert i en ulykke, er du forpliktet til å kontakte turlederen umiddelbart. Ved personskade ring det lokale nødtelefonnummeret 911 (USA), 111 (New Zealand). Forsikre deg om at alle involverte får hjelp og/eller det tilsyn de trenger, og sørg for å få politirapport om hendelsen. Sikre dokumentasjon og ta bilder fra ulykken, involverte personer, kjøretøyer osv. MERK: All skade på motorsykler/kjøretøy blir automatisk ansett som leietakers ansvar hvis det ikke fremskaffes en “politirapport” fra ulykken/hendelsen.

 

3.31 Dine rettigheter hvis du skader leiesykkel / kjøretøy

Hvis du blir påført skade av en annen person eller kjøretøy og hendelsen ikke er ditt ansvar, vil utleiefirmaet gi deg et nytt kjøretøy så snart som mulig. Hvis du har skyld, blir Din leiekontrakt og forsikring øyeblikkelig avsluttet og utleiefirmaet vil sikre kjøretøyet for inspeksjon, reparasjon osv. Hvis du har skyld, er du ansvarlig for alle skader du påfører tredjeparts sykler og din egen motorsykkel/kjøretøy, forutsatt at du ikke har kjøpt forsikring med tilstrekkelig dekning (LDW Zero, SLI 300K). Hvis du har skyld og utleiefirmaet raskt kan forberede kjøretøyet ditt pånytt for trygg og sikker kjøring, kan du be om å fortsette turen på samme kjøretøy (dette er ikke en rettighet og må avklares med turlederen). Om kjøretøyet ikke er i kjørbar stand, og du vil fortsette turen, må du leie et nytt kjøretøy og tegne ny forsikring, gitt at utleiefirmaet gir deg muligheten til det. Både utleiefirmaet og Explorify Tours Nordic vil prioritere sikkerhet og en god turopplevelse for deg og de andre i din turgruppe.

 

3.32 Tilstand og retur av kjøretøy.

Du må returnere kjøretøyet til utleiekontoret eller et annet sted vi spesifiserer, på datoen og klokkeslettet som er spesifisert i leieavtalen, og i samme stand som du mottok det, bortsett fra vanlig slitasje. Leiefirmaet kan belaste deg ekstra hvis du ikke har fjernet følgende når du returnerer leiesykkelen:

 • Flagg, klistremerker, teipemerker, limrester osv
 • Gummimerker etter sko osv. på eksospotter
 • Søppel, mat etc. i sidevesker og toppboksen. Disse må være helt tomme.

 

3.33 Spesielle behov

Hvis du har spesielle behov/ønsker for din reise, vennligst kontakt Explorify Tours Nordic kundeservice, Tlf: +47 41 66 1010 (nordisk) eller + 1-(310) 956-6321 (US), slik at Explorify Tours Nordic kan forsøke å imøtekomme dine spesifikke behov.

 

 1. Informasjon gitt på nettbutikken

Vi forsøker å gi våre kunder så nøyaktig informasjon om våre turer, reisetjenester og produkter som mulig. Vi frasier Oss imidlertid typografiske eller tekniske feil i tekst, priser og bilder som kan oppstå, noe som kan føre til en situasjon der vi ikke kan levere i henhold til informasjonen som er tilgjengelig i vår nettbutikk, annonser, markedsføring eller annet materiale.

Bildene, logoene, copyrights og varemerkene på dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til tekst, bilder, lyd eller video, antas å være i det offentlige rom eller brukes med tillatelse fra det respektive varemerke- eller copyright innehaver. Informasjonen og bildene på dette nettstedet kan ikke brukes på noen måte eller til noe formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Explorify Tours Nordic eller den offisielle innehaveren av copyright eller varemerket. Explorify Tours Nordic er ikke ansvarlig for det spesifikke innholdet og/eller bildene på dette nettstedet. Ta kontakt med Explorify Tours Nordic hvis du har spørsmål eller bekymringer angående nettstedets innhold.

Vårt nettsted kan inneholde lenker til andre nettsteder som eies og drives av tredjepartsleverandører og andre tredjeparter (heretter referert “Eksterne nettsteder”). Du erkjenner at Explorify Tours Nordic ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av eller innholdet på eller gjennom et eksternt nettsted. Ta kontakt med nettstedsadministratoren eller nettmasteren for de eksterne nettstedene du har noen bekymringer angående slike lenker eller innholdet på disse nettstedene.

 

 1. Prissetting

Prisene inkluderer alle skatter og avgifter. Den totale kostnaden for kjøpet ditt vil vises på ordrebekreftelsen, underlagt bestemmelsene nedenfor. Se avsnitt 3.3, 3.4 og 3.5 for detaljer om hva som er inkludert i hver turpakke.

Prisjusteringer kan oppstå på grunn av endringer i valutakurser eller økning i flypris, skatter, avgifter eller priser i landet der reisen eller reisetjenesten skal finne sted. Vi forbeholder oss retten til å øke prisen på reisen eller reisepakken til maksimalt 10% når som helst før avreise basert på markedsendringer.

 

 1. Forsinkelsesgebyrer

Betalinger som ikke er innbetalt ved forfallsdato, vil kunne belastes renter med en rentesats på 1,5% per måned, eller med den maksimale gjeldende rettssatsen, hvis forskjellig.

 

 1. Levering og endringer

Reisen, tjenestene og produktene vil bli levert på den måte, på stedet og på det tidspunktet som er angitt i bestillingsbekreftelsen, med forbehold om endringer som angitt i punkt 3.10 ovenfor.

 

 1. Undersøkelse av produkter

Etter at du har mottatt produkter som er inkludert i din turpakke, bør du snarest mulig, men senest tre virkedager etter levering, kontrollere produktene for å fastslå at de er i overensstemmelse med bestillingsbekreftelsen, eller hvis produktene har blitt skadet under transport eller er ellers defekt.

 

 1. Dine rettigheter mht. produkter som ikke overholder kravene

Hvis de leverte produktene/tjenestene ikke materielt samsvarer med bestillingsbekreftelsen eller ellers er defekte, kan Du ha rett til å få reparert feilen, prisreduksjon eller et erstatningsprodukt, og Explorify Tours Nordic, hvis Vi er ansvarlige som angitt nedenfor, vil etter eget skjønn bestemme hvilket virkemiddel som skal benyttes. Explorify Tours Nordic er ansvarlig for å utbedre defekte eller produkter som er uoverensstemmende i den utstrekning slik feil eller manglende samsvar kan tilskrives Explorify Tours Nordic, og slike produkter returneres til Explorify Tours Nordic i egnet emballasje og kun i den grad Explorify Tours Nordic etter eget skjønn bekrefter eksistensen av den påståtte feil eller manglende samsvar. I de tilfeller Explorify Tours Nordic fastslår at de returnerte produktene ikke er defekte eller ikke er berettighet, har Explorify Tours Nordic rett til å belaste kunden eventuelle kostnader som påløper Explorify Tours Nordic på grunn av ubegrunnede påstander om mangel eller manglende overholdelse fra kunden. Eventuelle erstatningsansvar for skader som oppstår som følge av manglende eller ikke-samsvarende produkter, er begrenset til et beløp som ikke overstiger kjøpesummen for det bestemte produktet/tjenesten.

Kunden skal fremlegge skriftlig klage til Explorify Tours Nordic så snart noen defekte eller manglefulle produkter er observert eller burde vært observert, men ikke senere enn 15 dager etter at produktet er levert til kunden. I tilfelle klagefristen utløper, vil kundens rett til å holde Explorify Tours Nordic ansvarlig på grunn av mangelen eller manglende samsvar utløpe.

Vi bekrefter mottak av alle klager. Vi vil også bekrefte mottak av produkter som returneres til oss eller vårt kundesenter for inspeksjon eller reparasjon.

 

10.Angrerett

Angre- og avbestillingsrett gjelder ikke for tidsbegrensede/fastsatte datoer produkter/tjenester, for eksempel turer, reiser og/eller servicetjenester. For vilkår om kansellering, se avsnitt 3.6 og 3.9.

 

 1. Personlig informasjon

Vi samler, behandler og bruker kun den personlige informasjonen du gir til oss som er nødvendig for oss å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. I tilfeller der vi behandler personlige opplysninger til andre formål, for eksempel å sende deg detaljer om spesialtilbud, gjøres dette kun når Du har samtykket det. Før du samtykker, vil du bli informert om hvilken informasjon som brukes og av hvem.

Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre en kredittsjekk av deg. Du autoriserer oss til å gjøre en kredittsjekk og Du godtar å gi oss den informasjon som er nødvendig for å gjøre dette, inkludert ditt passnummeret og/eller personnummer, eller tilsvarende for å verifisere at kundene våre er over 18 år, og at de som skal delta som førere av kjøretøy, er over 21 år.

 

Din personlige informasjon vil kun bli utlevert til andre når:

 • Du har samtykket til slik utlevering, eller
 • Når det er nødvendig for oss å oppfylle vår avtale med deg, eller
 • Når det kreves av loven

Hvis du har spørsmål om personlige data knyttet til deg, eller ønsker å utøve din rett til å sperre eller slette slike data i henhold til personopplysningsloven, vennligst kontakt oss via mail info@Explorify Tours Nordictours.com.

 

 1. Force majeure

Hvis gjennomføringen av din bestilte tur blir hindret eller forhindret (eller etter Explorify Tours Nordic og Partners mening vil sannsynligvis bli hindret eller forhindret) av krig, fiendtligheter, blokkering, is, værforhold, arbeidskonflikter, streik, tilbakeholdenhet av prinser, herskere eller mennesker, beslag under lovlig prosess, sammenbrudd av kjøretøyer, sykdom, pandemi, overbelastning, lokale og/eller nasjonale myndighetsbestemmelser og/eller begrensninger, reiseforskrifter og/eller begrensninger eller annen årsak overhodet, kan Explorify Tours Nordic kansellere Din planlagte tur uten ansvar for refusjon av eventuelle betalinger eller gebyer betalt på forhånd.

 

 1. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Forutsatt at partene ikke er i stand til å bli enige om en minnelig løsning innen rimelig tid og senest tretti (30) kalenderdager etter at diskusjoner ble påbegynt, er tvisten, kontroversen eller kravet som følger av eller i forhold til disse vilkårene, og herunder tvister angående gyldigheten av denne paragraf vedrørende saken, skal løses gjennom prosedyrene i American Arbitration Association (“AAA”). Voldgiftsstedet skal være i Orlando County, California, med mindre partene gjensidig enige om noe annet. Forutsatt at tvisten i spørsmålet utgjør to hundre og femti tusen amerikanske dollar (US $ 250 000) eller mindre, skal voldgiftspanelet bestå av en (1) voldgiftsdommer. Forutsatt at tvisten i spørsmålet overstiger to hundre og femti tusen amerikanske dollar (US $ 250 000), skal voldgiftspanelet bestå av tre (3) voldgiftsdommer. Voldgiftspanelet skal tildele den rådende partskompensasjonen for rimelige advokatavgifter og -kostnader. Ved å godta denne voldgiftsbestemmelsen, forstår og anerkjenner partene og erklærer seg villig til at de frasier seg enhver rett de åtte ha til domstols- eller juryprosedyre. Til tross for voldgiftsprosedyren som er avtalt ovenfor, skal partene ikke utelukkes fra å søke foreløpige pålegg eller annen rettferdig lindring via riktig rettsmyndighet, når det er berettiget.

Krav som er lovlig utelukket fra å være løst ved voldgift skal løses av California Court i Los Angeles County som har sted over tvisten. Den rådende part har rett til rimelig advokatkostnader og kostnader.

 

 1. Participant Statement and Release Form
  Ved å bekrefte en ordre hos Explorify Tours Nordic på  www.explorifytours.com/no/se/dk/fi aksepterer Du våre Kjøpsvillkår og Betingelser, og erklærer at Du fullt og helt forplikter Deg til følgende “Participant Statement and Release of liability”:

I ACKNOWLEDGE THAT BY CONFIRMING A PURCHASE TO EXPLORIFY TOURS NORDIC, I AM RELEASING EXPLORIFY TOURS NORDIC TOURS INC/LLC (“EXPLORIFY TOURS NORDIC”) AND ITS RESPECTIVE AGENTS, OFFICERS, EMPLOYEES, MEMBERS, SPONSORS, PROMOTERS AND AFFILIATES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO EXPLORIFY TOURS NORDIC A/S/AB, EXPLORIFY AS/AB/INC/LLC, EXPLORIFY RENTALS LLC, EXPLORIFY TOURS LLC, Windy City-Fox Motorsports HD Group & affiliated dealerships (COLLECTIVELY “RELEASEES”) FROM LIABILITY. THIS PARTICIPANT STATEMENT AND RELEASE FORM IS A CONTRACT WITH LEGAL CONSEQUENCES.  I HAVE BEEN ADVISED TO READ IT CAREFULLY BEFORE CONFIRMING.

In consideration of the Releasees’ acceptance of my application for participation in the above tour (the “Tour”), I hereby freely agree to and make the following contractual representations and agreements:

I acknowledge that the operation of cars and motorcycles is an inherently dangerous activity and fully realize the dangers of participating in a “car & motorcycle tour” and FULLY ASSUME THE RISKS ASSOCIATED WITH SUCH PARTICIPATION INCLUDING, by way of example, and not limitation, the following: the dangers of collision with pedestrians, vehicles, other riders, and fixed or moving objects; the dangers arising from surface hazards, equipment failure, inadequate safety equipment, THE RELEASEES’ OWN NEGLIGENCE, and weather conditions; and the possibility of serious physical and/or mental trauma or injury associated with such activities.

For myself, my heirs, executors, administrators, legal representatives, assignees, and successors in interest  (collectively “Successors”) I HEREBY WAIVE,  RELEASE, DISCHARGE, HOLD HARMLESS, AND PROMISE NOT TO SUE AND AGREE TO INDEMNIFY, the Releasees, Explorify Tours llc, Explorify Inc/llc, Explorify Motorcycle Rentals llc, Explorify Travel llc, Explorify Tours Nordic Tours Inc/llc, Explorify Tours Nordic AS/AB, Harley-Davidson Motor Cycles, Inc, H-D Michigan, Inc., Harley-Davidson Europe Ltd., Windy City Fox-Motorsports HD Group with all associated dealerships, as well as any other sponsors of this Tour, the organizer and any promoting organizations, property owners, law enforcement agencies, all public entities, special districts and properties, and their respective agents, officials, and employees through or by which the Tour will be held, (the foregoing are also collectively deemed to be Releasees), FROM ANY and all rights and CLAIMS, INCLUDING CLAIMS ARISING FROM THE RELEASEES’ OWN NEGLIGENCE, which I have or which may hereafter accrue to me, and from any and all damages which may be sustained by me directly and indirectly in connection with the Tour, or arising out of or in connection with the use of the Harley-Davidson Motorcycles or other motor vehicles provided for the Tour or arising out of my participation in, or association with, the Tour, or travel to or return from the Tour.

I agree is it my sole responsibility to be familiar with the Releasee’s rules, and any special regulations for the Tour.  I understand and agree that situations may arise during the Tour which may be beyond the immediate control of Tour officials or organizers, and I must ride so as to neither endanger myself or others.  I agree to abide by the directions/rules given by the organizers of the Tour as well as the speed limits and all other traffic laws and regulations applicable in each country/state visited during my participation in the Tour.  I certify I will wear personal protective equipment (including, but not limited to a helmet) while operating a motorcycle during the Tour, which equipment is or may be required by the laws of the country/state in which my participation occurs.  I assume all responsibility and liability for the selection, condition and adequacy of my equipment.  I have no physical or medical condition which, to my knowledge, would endanger myself or others if I participate in the Tour, or would interfere with my ability to participate in the Tour.

I certify that I will hold a valid heavyweight motorcycle operator’s license as required by the laws of each country in which my participation occurs, or that I will only ride as a passenger with a driver that holds the appropriate license as described above.

I will hold and maintain adequate medical, motorcycle/car and travel insurance valid for each country visited during my participation in the Tour, and I will produce evidence of such insurance to Explorify Tours Nordic prior to commencing the Tour.

I understand that my right to participate in the Tour may be revoked without refund if I am in violation of the rules set forth above, or I act  or conduct myself in an unsafe manner, or any manner disruptive to the operation of the Tour.

I grant to Explorify Tours Nordic the absolute and irrevocable right and unrestricted license to use any photographs that they have taken or may take of me or in which I may be included with others during the Tour, to use, reuse, publish, and republish the photographs in whole or in part, individually or in connection with other material, in any and all media now or hereafter known, including the internet, and for any purpose whatsoever, specifically including illustration, promotion, art, editorial, advertising, and trade, without restriction as to alteration; and to use my name in connection with any use if they so choose. I release and discharge Explorify Tours Nordic from any and all claims and demands that may arise out of or in connection with the use of the photographs. I grant to Explorify Tours Nordic unrestricted permission to exchange personal information such as my name, address etc. with Harley-Davidson Europe Ltd.

I agree, for myself and my successors, that the above representations are contractually binding, and are not mere recitals, and that should I or my successors assert any claim in contravention of this agreement, the asserting party shall be liable for the expenses (including legal fees) incurred by the other party or parties in defending, unless the other party or parties are finally adjudged liable on such claim for willful and wanton negligence.  This agreement may not be modified orally, and a waiver of any provisions shall not be construed as a modification of any other provision herein or as a consent to any other provision herein or as a consent to any subsequent waiver or modification.

Every term and provision of this agreement is intended to be severable.  If any one or more item is found to be unenforceable or invalid, that shall not affect the other terms and provisions, which shall remain binding and enforceable.

I hereby certify that I have read this Participant Statement and Release Form in its entirety. Confirming my purchase to Explorify Tours Nordic indicates that I fully understand it and agree to its contents.  

 

 1. WAIVER OF LIABILITY.

Ved å bekrefte en ordre hos Explorify Tours Nordic på  www.explorifytours.com/no/se/dk/fi aksepterer Du våre Kjøpsvillkår og Betingelser, og erklærer at Du fullt og helt forplikter Deg til følgende “WAIVER OF LIABILITY”:

YOU RELEASE, WAIVE, DISCHARGE, COVENANT NOT TO SUE AND AGREE TO HOLD US, EXPLORIFY TOURS NORDIC TOURS INC/LLC, EXPLORIFY TOURS NORDIC AS (N), EXPLORIFY Rentals LLC, EXPLORIFY Inc/llc, EXPLORIFY Tours llc AND ITS AFFILIATED COMPANIES, AND EACH OF OUR AND THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS, AFFILIATES AND ASSIGNS (COLLECTIVELY, “RELEASED PARTIES”), HARMLESS FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, DAMAGES, LOSSES, LIABILITIES, LEGAL PROCEEDINGS, WHETHER CIVIL OR CRIMINAL, PENALTIES, FINES, OR OTHER SANCTIONS, THAT MAY HAVE ACCRUED OR MAY ACCRUE IN THE FUTURE AGAINST ANY RELEASED PARTY DIRECTLY OR INDIRECTLY ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY RESPECT TO THE RENTAL OR  PERATION OF THE MOTORCYCLE/VEHICLE BY YOU OR ANY OTHER PERSON. THIS WAIVER AND RELEASE WILL INCLUDE, BUT NOT BE LIMITED TO, ANY INJURY, DAMAGE OR LOSS TO YOUR PERSON OR PROPERTY WHICH MAY BE (A) CAUSED BY ANY ACT, OR FAILURE TO ACT, BY ANY RELEASED PARTY OR (B) SUSTAINED BY YOU BEFORE, DURING, OR AFTER THE RENTAL. THIS WAIVER AND RELEASE DOES NOT RELEASE YOU FROM ANY LIABILITY THAT IS CAUSED BY YOUR INTENTIONAL MISCONDUCT OR FROM ANY OTHER LIABILITY THAT CAN NOT BE EFFECTIVELY RELEASED BY YOU UNDER APPLICABLE LAW. THIS WAIVER AND RELEASE IS IN ADDITION TO, AND IS NOT INTENDED TO LIMIT IN ANY MANNER, THE MOTORCYCLE RENTAL RELEASE OF LIABILITY EXECUTED BY YOU ALONG WITH THIS AGREEMENT. IN THE EVENT THAT THE TERMS OF THIS WAIVER AND RELEASE AND THE MOTORCYCLE RENTAL RELEASE OF LIABILITY CONFLICT IN ANY MANNER, THE TERMS OF THE MOTORCYCLE RENTAL RELEASE OF LIABILITY WILL GOVERN.

 

 1. Ved å bekrefte en ordre hos Explorify Tours Nordic på  www.explorifytours.com/no/se/dk/fi aksepterer Du våre Kjøpsvillkår og Betingelser, og erklærer at Du fullt og helt forplikter Deg til følgende “Acknowledgement and Assumption of Risk”:

ACKNOWLEDGMENTS AND ASSUMPTION OF RISK

EXPLORIFY MOTORCYCLE RENTALS, LLC (“Rental Company/Operator”) has agreed to rent to me and/or has agreed to permit me to operate or ride on a motorcycle owned by Rental Company/Operator (the “Motorcycle”).

I fully understand and acknowledge that operating or riding on a motorcycle is an activity that has its own unique risks and that serious injury or death could result from operating or riding on the Motorcycle through no fault of my own.  I EXPRESSLY AGREE TO ASSUME THE ENTIRE RISK OF ANY ACCIDENTS OR PERSONAL INJURY, INCLUDING DEATH, WHICH I MIGHT SUFFER AS A RESULT OF MY OPERATING OR RIDING ON THE MOTORCYCLE. I further agree to assume the entire risk of any property damage which might occur as a result of my operating or riding on the motorcycle.

If I am the operator of the Motorcycle, I possess the skill, knowledge, confidence, and experience on motorcycles the size of the Motorcycle to operate the Motorcycle in a safe manner, and I hold a current valid motorcycle operator’s license in the state in which I reside.

I am not under the influence of alcohol, drugs, other illegal substances, or any medications at this time, which may impair my judgement or ability to operate or ride on the Motorcycle.  I agree that I will not operate or ride on the Motorcycle while under the influence of alcohol, drugs, other illegal substances or such medications.

I have examined the Motorcycle and have been given an opportunity to ask questions regarding the operation of or riding on the Motorcycle.  I am satisfied that the Motorcycle is in good operable condition and that I fully understand how to operate or ride on the Motorcycle.

I will not allow any other person to operate or ride on the Motorcycle for any reason unless he is specifically permitted to do so by Rental Company/Operator.  I agree to operate or ride on the Motorcycle safely, defensively and within the limits of the law and my abilities.  I will only operate or ride on the Motorcycle on public highways and roads.

If I am the operator of the Motorcycle, I agree to personally confirm that all passengers have signed and agreed to the terms of a Motorcycle Passenger Release of Liability and an Acknowledgements and Assumption of Risk before I allow them to ride on the Motorcycle.

 

Accurate Head Measurement

I understand that, using a tape measure, I should measure around my head just above my eyebrows and ears to obtain my nominal helmet size in inches or centimeters.  Use of the conversion chart below may be necessary to determine the best helmet size for me.  I acknowledge that the accurate fitting of my motorcycle helmet is of utmost importance.  A poorly fitting helmet will give much less protection, or may even part company with my head in the event of an accident.

 

Worth Remembering

I have fastened my chinstrap and ensured that the helmet does not slip from side to side.  I understand that if I bend my head forward to try to remove the helmet with the chinstrap in place, and the helmet moves or slips off my head, I need a smaller size.  Helmet linings almost always compress, so a new helmet on first fitting should feel a little tighter than snug.

 

Cm Inches UK       Universal         USA

53  21        6 1/2    X-Small            6 5/8

54  21 1/4   6 5/8    Small               6 3/4

55  21 3/4   6 3/4    Small               6 7/8

56  22 1/8   6 7/8    Medium            7

57  22 1/2   7          Medium            7 1/8

58  22 7/8   7 1/8    Med/Large        7 1/4

59  23 1/4   7 1/4    Large               7 3/8

60  23 3/4   7 3/8    Large               7 1/2

61  24 1/4   7 1/2    X-Large            7 5/8

62  24 1/2   7 5/8    X-Large            7 3/4

63  24 7/8   7 3/4    XX-Large          7 7/8

 

I acknowledge that it is my responsibility to determine which helmet size best fits my head and that the Rental Company/Operator is not responsible to determine my proper helmet size.  The conversion chart provided above, and any assistance provided by the Rental Company/Operator in choosing a proper fitting helmet are not a substitute for me determining my proper helmet size by trying on helmets and feeling the fit of the helmet.  If the Rental Company/Operator has provided me a helmet, I acknowledge that the Rental Company/Operator has provided me with the helmet size I requested and that the helmet fits me properly.  If I am using a helmet provided by me or any person other than the Rental Company/Operator, I acknowledge that the helmet fits me properly.

I agree to wear at all times, and, if I am the operator of the Motorcycle, I will require any passengers on the Motorcycle to wear at all times, a properly fitted motorcycle helmet (my own or one provided by Rental Company/Operator) that has been approved by the D.O.T. (or, if outside the U.S.A., the appropriate local government authority).